Våre tenester

Installasjonsavdeling utfører alle typar lavspennings el-installasjonar, bl.a. belysning, nødlys, brannalarmanlegg, telefonog datanett, adgangskontroll og alarmanlegg, automatisering.

Ta kontakt

Vi er behjelpelige med:

Godkjent elektroentreprenør

Utfører bygging og vedlikehald av elektriske lavspenningsanlegg for våre kundar.

Installasjoner

Installasjonsavdeling utfører - Alle typar lavspennings el-installasjonar, bl.a. belysning, nødlys, brannalarmanlegg, telefon og datanett, adgangskontroll og alarmanlegg, automatisering. 

Rehabilitering

Vi utfører både nyinstallasjonar, utvidelsar, rehabilitering/utskifting, service, vedlikehald, reparasjonar i bustader, fritidsbustader, landbruk, bedrifter (kontor, butikk, industri, hotell/overnatting), offentleg verksemd / kommune. 

Hvitevareverksted

Vi utfører reperasjonar på hvitevarar og småapparat.